Proizvodnja

Sektor proizvodnje-sklapanje računara