Fizički poslovi

Aerodrom – Utovar Istovar prtljaga