Prodaja i trgovina

Agent prodaje telekomunikacionih usluga